• Svetelný audit
 • Výpočet úspory
 • Výpočet návratnosti
 • Dodržiavanie normy
 • Odborná konzultácia

      LED osvetlenie pre administratívne priestory

   Pri osvetľovaní priemyselných priestorov dbáme na prísne dodržiavanie normy 
   STN EN 12464-1, STN EN 12464-2 .
   Vedeli ste, že vlnová dĺžka svetla má vplyv na ľudský organizmus ? 
   Vhodne zvoleným osvetlením je možné zvýšiť produktivitu Vašich zamestnancov,
   prípadne skvalitniť ich oddych v rekreačných zónach.

Priemyselné LED osvetlenie

Pri osvetľovaní priemyselných priestorov dbáme na prísne dodržiavanie 
normy STN EN 12464-1, STN EN 12464-2 .
Vhodne osvetlené pracovisko je zárukou 
efektívnejšieho výkonu práce a zvýšenej bezpečnosti na pracovisku.

Porovnanie LED trubice a LED panelu

LED trubice

VÝHODY :

 • Pri zachovaní starého svietidla mierne nižšia cena
 • 50% úspora energie oproti klasickým trubiciam
 • Zdravé svetlo bez blikania, UV a IR žiarenia
 • Neobsahujú žiadne škodlivé látky
 • Intenzita osvetlenia porovnateľná s bežnými trubicami

NEVÝHODY :

 • Funkcia trubíc limitovaná technickými možnosťami
  svietidla a jeho technickým stavom
 • Nutnosť zásahu do vnútornej elektroinštalácie svietidla
 • Zvyčajne nevyhovujúce vyžarovacie uhly pôvodného svietidla
 • Zastaraný vzhľad

LED panel

VÝHODY :

 • Výborné rozloženie svetla v priestore vďaka vyžarovaciemu uhlu 160°
 • Možnosť zvýšenia intenzity osvetlenia použitím výkonnejších svietidiel
 • Moderný a elegantný dizajn
 • Jednoduchá výmena za pôvodné svietidlá
 • 50-80% úspora oproti pôvodnému svetelnému zdroju
 • Zdravé svetlo bez blikania, UV a IR žiarenia
 • Neobsahujú žiadne škodlivé látky

NEVÝHODY :

 • Mierne vyššia cena v porovnaní s LED trubicami
 • Nevhodné ako bodové osvetlenie

Príklad výpočtu úspory :